Ochrana osobních údajů

Veškeré zadávané údaje jsou uchovávány výhradně pro potřeby komunikace provozovatele TOP PIZZA se zákazníkem a vytváření objednávek. Data jsou chráněna proti zneužití na zabezpečených serverech umístěných na území ČR. Práva na ochranu osobních údajů registrovaného zákazníka nejsou nijak dotčena.

Registrovaný má právo kdykoliv požádat o smazání svých dat na adrese info@toppizza.cz. V opačném případě jsou data uchovávána po dobu registrace a 1 rok po ukončení registrace.